JEY 0127

Име JEY 0127
димензии L=147mm / L=197mm / L=297mm / L=347mm / L=397mm / L=447mm / L=497mm / L=597mm / L=797mm / L=897mm / L=997mm
финиш LM1-Бела мат / LM2-Црна мат
производител Viefe
потекло Шпанија
материјал Замак
структура Синтезата помеѓу софистицирано и практично ја опишува Jey, рачка специјално дизајнирана за фронтови со минимална дебелина од 18mm Се вградува во рамнина на самиот фронт што особено доаѓа до израз доколку фронтот е од фурниран материјал или пак дрво. Jey рачката е лесна за дофат и соодветно се комбинира со моделот Jey 2. Достапна е во одредени должини прикажани во табелата подолу.
Шифра Опис Цена
7369 Виефе рачка профил Џеј L=147mm LM1-Бела мат 319 ден. по ком.
7339 Виефе рачка профил Џеј L=147mm LM2-Црна мат 319 ден. по ком.
7332 Виефе рачка профил Џеј L=197mm LM1-Бела мат 335 ден. по ком.
7368 Виефе рачка профил Џеј L=197mm LM2-Црна мат 335 ден. по ком.
7318 Виефе рачка профил Џеј L=297mm LM1-Бела мат 403 ден. по ком.
7331 Виефе рачка профил Џеј L=297mm LM2-Црна мат 403 ден. по ком.
7374 Виефе рачка профил Џеј L=347mm LM1-Бела мат 428 ден. по ком.
7367 Виефе рачка профил Џеј L=347mm LM2-Црна мат 428 ден. по ком.
7328 Виефе рачка профил Џеј L=397mm LM1-Бела мат 445 ден. по ком.
7329 Виефе рачка профил Џеј L=397mm LM2-Црна мат 445 ден. по ком.
7370 Виефе рачка профил Џеј L=447mm LM1-Бела мат 524 ден. по ком.
7355 Виефе рачка профил Џеј L=447mm LM2-Црна мат 524 ден. по ком.
7341 Виефе рачка профил Џеј L=497mm LM1-Бела мат 550 ден. по ком.
7323 Виефе рачка профил Џеј L=497mm LM2-Црна мат 550 ден. по ком.
7333 Виефе рачка профил Џеј L=597mm LM2-Црна мат 583 ден. по ком.
7347 Виефе рачка профил Џеј L=797mm LM1-Бела мат 676 ден. по ком.
7324 Виефе рачка профил Џеј L=797mm LM2-Црна мат 676 ден. по ком.
7350 Виефе рачка профил Џеј L=897mm LM1-Бела мат 879 ден. по ком.
7325 Виефе рачка профил Џеј L=897mm LM2-Црна мат 879 ден. по ком.
7344 Виефе рачка профил Џеј L=997mm LM1-Бела мат 915 ден. по ком.
7336 Виефе рачка профил Џеј L=997mm LM2-Црна мат 915 ден. по ком.
90645 Виефе рачка профил Џеј L=1197mm LM1-Бела мат 1072 ден. по ком.
90647 Виефе рачка профил Џеј L=597mm LM1-Бела мат 617 ден. по ком.
90649 Виефе рачка профил Џеј L=697mm LM1-Бела мат 657 ден. по ком.
90646 Виефе рачка профил Џеј L=1197mm LM2-Црна мат 1072 ден. по ком.
90648 Виефе рачка профил Џеј L=697mm LM2-Црна мат 657 ден. по ком.
90794 Виефе рачка профил Џеј L=597mm брусен челик 628 ден. по ком.
90795 Виефе рачка профил Џеј L=797mm брусен челик 827 ден. по ком.