Topline L SYNCHRO за 4 врати

Име Topline L SYNCHRO за 4 врати
производител Hettich
потекло Германија
опис Систем на лизгачки врати со горно водење; Позиција на врати со преклоп; Максимална тежина на врата 50 kg; Максимална дебелина на врата од 16 до 25mm; Максимална висина на врата 2600 mm; Ширина на врата од 700 дo 1500 mm; Подесување на висината +/- 3mm; Рамна позиција на вратите и синхронизирано отворање.
Шифра Опис Цена
6670 Сет за предна врата до 19 mm 2184 ден. по ком.
6670 Сет за предна врата до 19 mm 2184 ден. по ком.
6607 Сет за задна лева врата со преклоп 19 mm 1403 ден. по ком.
6735 Сет за задна десна врата со преклоп 19 mm 1403 ден. по ком.
6787 Сет за меко затворање со преклоп 1869 ден. по ком.
6787 Сет за меко затворање со преклоп 1869 ден. по ком.
6568 Сет за меко отворање со преклоп 1684 ден. по ком.
6568 Сет за меко отворање со преклоп 1684 ден. по ком.
6818 Сет за меко лизгање 664 ден. по ком.
6674 Горна водилка за 4 врати со синхро 4m 6441 ден. по ком.
7226 Профил долно водење 6m STB11 алуминиум 4573 ден. по ком.