Brave0452

Име Brave0452
димензии L=160; C=128mm/L= 240; C=192mm/L= 400; C=320mm/L= 600; C=480mm/L= 1040; C=992mm/L= 1150; C=1120mm.
финиш M1 мат бела / M2 мат црна
производител Viefe
потекло Шпанија
материјал метал
Шифра Опис Цена
90630 виефе.рачка BRAVE 128/160мм мат бела M1 239 ден. по ком.
90632 виефе.рачка BRAVE 192/240мм мат бела M1 293 ден. по ком.
90634 виефе.рачка BRAVE 320/400мм мат бела M1 392 ден. по ком.
90636 виефе.рачка BRAVE 480/600мм мат бела M1 499 ден. по ком.
90638 виефе.рачка BRAVE 992/1040мм мат бела M1 899 ден. по ком.
90640 виефе.рачка BRAVE 1120/1150мм мат бела M1 993 ден. по ком.
90631 виефе.рачка BRAVE 128/160мм мат црна M2 242 ден. по ком.
90633 виефе.рачка BRAVE 192/240мм мат црна M2 299 ден. по ком.
90635 виефе.рачка BRAVE 320/400мм мат црна M2 395 ден. по ком.
90637 виефе.рачка BRAVE 480/600мм мат црна M2 509 ден. по ком.
90639 виефе.рачка BRAVE 992/1040мм мат црна M2 904 ден. по ком.
90641 виефе.рачка BRAVE 1120/1150мм мат црна M2 998 ден. по ком.