FREEspace

Име FREEspace
димензии мин.длабочина на вградување 63мм / висина на фронт од 225мм до 650мм / ширина на фронт од 300мм до 1800мм (кај пошироки елементи се препорачуваат повеќе системи) / макс.дебелина на фронт 28мм
финиш Антрацит, бел
производител Kesseboehmer
потекло Германија
материјал метал,пластика
опис Висина на фронт од 225 до 650mm/ Ширина на фронт од 300 до 1800mm/ За врати до 15kg/ Едноставна монтажа – ClickFixx/ Можност за монтажа со Push to Open
Шифра Опис Цена
91708 Сет лифт систем FREEspace тип-B, Никел/ антрацит 2280 ден. по ком.
91703 Сет лифт систем FREEspace тип-B, Никел/ бела 2280 ден. по ком.
91709 Сет лифт систем FREEspace тип-C, Никел/ антрацит 2315 ден. по ком.
91704 Сет лифт систем FREEspace тип-C Никел/ бела 2315 ден. по ком.
91710 Сет лифт систем FREEspace тип-D Никел/ антрацит 2542 ден. по ком.
91705 Сет лифт систем FREEspace тип-D Никел/ бела 2542 ден. по ком.
91711 Сет лифт систем FREEspace тип-Е Никел/ антрацит 2635 ден. по ком.
91706 Сет лифт систем FREEspace тип-Е Никел/ бела 2635 ден. по ком.
91712 Сет лифт систем FREEspace тип-F Никел/ антрацит 2700 ден. по ком.
91707 Сет лифт систем FREEspace тип-F Никел/ бела 2700 ден. по ком.
92272 FREEspace шаблон за бушењe 1295 ден. по ком.